Du er her: Kontingent og administration

TILMELDING:
Vil du deltage i en eller flere af foreningens aktiviteter, skal du tilmelde dig hos instruktøren. Vær opmærksom på, at der kan være begrænset deltagerantal på nogle af holdene.

MEDLEMSKAB:
Hvis du ikke allerede er medlem, skal du indmeldes.
Indmeldelsesblanketten får du hos instruktøren, og den skal afleveres senest den 3. instruktionsdag. Medlemskabet er bindende for mindst en sæson.

KONTINGENT:
Sæsonkontingentets størrelse er som følger:

           

grundkont.

hævet kont.

Børn og unge til 17 år

60,00 EURO

75,00 EURO

Voksne 18-60 år

100,00 EURO

125,00 EURO

Seniorer over 60år

60,00 EURO

75,00 EURO

Familier

180,00 EURO

180,00 EURO

Passive

25,00 EURO

Mor/far + 1 barn under 6 år

60,00 EURO

(Kun forældre/barn-gymnastik)


Deltager man flere gange om ugen gælder hævet kontingent.
NB: Unge under uddannelse mellem 18 og 21 år kan mod dokumentation få kontingentnedsættelse til 75,-/95,- Euro.

Indehavere af socialpas kan mod dokumentation få 50% rabat.

BETALING:
Kontingentet kan udelukkende betales via bank/sparekasse ved opkrævning (EINZUGSVOLLMACHT). Denne underskrives ved indmeldelsen. Sæsonens kontingent bliver trukket fra kontoen i oktober.

UDMELDELSE OG ADRESSEFORANDRING:
Udmeldelse - mindst 1 måned før kontingentopkrævning - og adresseforandring sker til Gymnastikforeningen DAN ved Helen Asmussen: kassererdan@gmail.com