Kontingent

Kære medlemmer, siden 1. feburaur skal vi bruge jeres IBAN/BIC nummer for at kunne trække kontingentet.
Vær venligt at meddele dette til kassereren Helen på mail: kassererdan@gmail.com

Velkommen til Gymnastikforeningen DANs hjemmeside

Vi håber, du hos DAN har fundet en sportsgren, der lige er noget for dig!
Hvis du har spørgsmål til de enkelte hold, så kontakt i første omgang instruktøren ellers Anne (gymnastik, dans) eller Oliver ( idræt).
Indmeldelse i foreningen sker til holdets instruktør – udmeldelse (mindst 1 måned før kontingentopkrævning i begyndelsen af oktober) og adresseforandring sker til Helen.

Venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Marianne